Ga naar hoofdinhoud

PRIVACY VERKLARING KIES PUUR VAN BINNENUIT

Deze privacyverklaring is opgesteld zodat u weet hoe Kies puur van binnenuit met persoonsgegevens om gaat. Hiermee wordt voldaan aan de grondbeginselen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, mei 2016). Kies puur van binnenuit respecteert jouw privacy als bezoeker van de websites www.kiespuurvanbinnenuit.nl en als gebruiker van diensten en producten.

Bij het voortzetten van het bezoek van deze website accepteer je de gebruikersvoorwaarden in deze privacyverklaring:

Je accepteert het gebruik van cookies en andere tracking systemen. Als je het hier niet mee eens bent, dien je deze website te verlaten.
De huidige op de website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is, zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

1. Verantwoordelijkheid

Kies puur van binnenuit uit, gevestigd in Terneuzen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

2. Persoonsgegevens die worden verwerkt

Kies puur van binnenuit verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van diensten, de website bezoekt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam (indien opgegeven)
 • E-mailadres (indien opgegeven)
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie, het invullen van een intake- of contactformulier en/of telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type.

3. Hoe persoonsgegevens worden verwerkt.

Dit gebeurt op verschillende manieren:

 • Direct contact: je verstrekt je persoonsgegevens door het invullen van een formulier op de website of door communicatie via de reguliere post, telefoon email of anders, ook als je een product of dienst aankoopt
 • indien mogelijk, je een account aanmaakt op de website
 • je aanmeldt voor een nieuwsbrief of een publicatie aanvraagt
 • je aanmeldt voor bepaalde marketinguitingen
 • ons feedback geeft
 • Indirect contact: door middel van analytische software worden (anonieme) gegevens bij het bezoek van de website opgeslagen.

4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie om bijzondere of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over bijvoorbeeld jouw ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gegevens over je gezondheid, gegevens over jouw seksueel gedrag of seksuele gerichtheid, genetische of biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een natuurlijk persoon.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Maar niet als ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

5. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kies puur van binnenuit verwerkt jouw persoonsgegevens met jouw toestemming voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder na toestemming
 • Het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Het analyseren van jouw (surf- en klik) gedrag op de website om daarmee (het gebruiksgemak van) onze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

6. Delen van persoonsgegevens met derden en geautomatiseerde besluitvorming

Kies puur van binnenuit kan op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kies puur van binnenuit tussen zit.

Kies puur van binnenuit maakt gebruik van de volgende computerprogramma’s of systemen en/of derden:

 • WordPress – voor het tonen van de website en het opslaan van gebruiksdata die de klant zelf invoert.
 • Contact Form 7 – voor het beveiligd versturen van contactberichten via de website naar het mailadres van Kies Puur van Binnenuit.

Jouw gegevens kunnen worden verzameld en gedeeld met bovenstaande verwerkers. Een aantal verwerkers zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EEA), maar vallen dan voornamelijk onder het EU-US Privacy Shield. Dit verplicht hen zeer strikte (gecontroleerde) bescherming te bieden over persoonsgegevens.

Kies puur van binnenuit verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit en alleen dát wat nodig is op bovenstaande gronden, voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

7. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kies puur van binnenuit bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor de mailings kun je je ten alle tijden uitschrijven middels de knop in de aanmeldbevestiging of via de link die onder elke email staat.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens: 5 jaar;
 • Facturatiegegevens: 7 jaar.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kies puur van binnenuit gebruikt functionele en analytische (Google Analytics) cookies. Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Kies puur van binnenuit cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden (zoals het akkoord gaan met de cookieverklaring). Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Weigeren en verwijderen van cookies

Indien je surft op de website dan krijg je de melding dat wij cookies gebruiken en dat je na toestemming akkoord gaat met plaatsing van cookies. Indien je je toch wilt uitschrijven voor (bepaalde) cookies dan lees je hieronder hoe dit te doen:

 1. Desktop: ga met de muis naar de linkeronderkant van het scherm
 2. Klik linksonder op de kleine pop-up met de benaming “Cookie Policy”
 3. De cookiemelding verschijnt onderaan het scherm.
 4. Klik op “alleen functioneel” helemaal rechts van de cookiemelding.
 5. Je cookievoorkeuren zijn gewijzigd / opgeslagen.
 6. Eventueel kun je de cookies uit de browser verwijderen. Wil je deze verwijderen via de gebruikte browser; dan kan dit op de volgende manier:

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting bijvoorbeeld op veiliginternetten.nl of de site van Consuwijzer.

Houd er rekening mee dat de website of delen hiervan, bij weigeren of uitzetten van de cookies, niet goed kunnen functioneren. Jouw akkoord met de cookieverklaring wordt 12 maanden onthouden, daarna wordt deze automatisch verwijderd en kun je opnieuw je akkoord geven. Dit tenzij jouw browser een andere instelling of bewaartermijn forceert van cookieplaatsing.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kies puur van binnenuit neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Kies puur van binnenuit.

11. (externe) links

Deze website kan hyperlinks naar third-party websites, plugins en applicaties bevatten. Door het klikken op links of andere connecties te maken, zou het kunnen dat je deze third parties toestemming geeft om data van jou te verzamelen. Wij hebben geen controle over deze externe partijen en we zijn niet verantwoordelijke voor hun privacyverklaring. We raden je aan om de privacyverklaring van desbetreffende partijen goed te bestuderen.

12. Inzage, correctie en recht van verzet

Indien je een relatie met ons hebt, heb je na schriftelijk of telefonisch verzoek de mogelijkheid je persoonlijke gegevens in te zien.

Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk of telefonisch verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Je behoudt het recht om vanuit Klantnaam binnen 30 dagen een schriftelijke of telefonische reactie te ontvangen, in overeenstemming met de AVG wetgeving. Verder heb je het recht om jouw gegevens op te vragen in een bestand zodat een andere partij deze gegevens kan krijgen en gebruiken.

De gegeven toestemming voor cookies kun je zelf aanpassen, zoals hierboven te lezen. Daarnaast kun je ons schriftelijk op de hoogte stellen wanneer je niet wilt worden benaderd (per post of per e-mail) met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij ons:

Kies Puur van Binnenuit
info@kiespuurvanbinnenuit.nl

Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

13. Wijzigingen voorbehouden Cookiebeleid

Klantnaam behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Wij raden je aan het privacy beleid geregeld te raadplegen, zodat je altijd van de inhoud van de geldende privacy beleid op de hoogte bent.

Dit privacy beleid betreft versie 1.0 en is voor het laatst gewijzigd op 22-12-2021

Back To Top